Ridecenter

Reglement

For opstaldning på Dronninglund Hovedgaard gælder følgende:

- Opstaldning sker for ejers regning og risiko. Dronninglund Hovedgaard er ikke ansvarlig for skader o.l. hesten pådrager sig under opstaldning. Hesteforsikring samt din egen ulykkesforsikring er en god ting!
- Opstaldning inkluderer ridefacilitetskort
- Opstaldning inkluderer morgenfodring og udlukning af heste mandag - fredag.
- Prisen for opstaldning er eksl. foder, spåner samt hø
- Da vi ønsker god luft i  stalden, skal alle heste stå på spåner - dette også  af hensyn til allergiheste
- Dronninglund Hovedgaard tager initiativ til at få foretaget gødningsprøver. Betaling af prøver og evt. ormekur er for ejers regning.
- Betaling er forud og forfalder den 1. i hver måned.
- I tilfælde af restance kan hesten ikke fjernes fra Dronninglund Hovedgaard uden skriftlig accept fra Dronninglund Hovedgaards ejere. Hesten henstår som sikkerhed for det skyldige beløb og skal derfor betragtes som Dronninglund Hovedgaards ejendom indtil betalingen er modtaget. 
- Dronninglund Hovedgaard forbeholder sig retten til, at anvende boksene i sommerhalvåret - når hestene er på græs - til evt stævnebokse. Dette vil typisk være en weekend engang imellem og vil ikke komme til at have betydning for opstalderen.

Hvad forventes der er af dig

- Hesten skal have gyldigt vaccinationskort
- Der betales for hele måneder forud
- Der tages forbehold for pris ændringer. Disse skal dog varsles senest 1. mdr før.
- Hesten skal med på fælles fold, og man skal derfor deltage i indlukningsordningen med minimum 1 dag pr. hest som man har opstaldet.
- Man skal deltage i aften foder vagterne, samt i weekend fodring, som er en turnus ordning
- Der skal muges ud flere gange om ugen
- Staldgangen fejes inden man går
- Trillebøren tømmes hver gang den er brugt
- Redskaber hænges eller sættes på plads når man har brugt dem
- Man rydder op efter sig og slukker for lys og varme, når man har været i sadelrummet
- Lyset slukkes, når man ikke er i stalden – ligesom man tjekker lyset udenfor
- Der må ikke ryges i stalden
- Der må ikke være levende lys i stalden
- Hestene må kun bindes op i de opsatte opbindingsringe og kun i træktov (ikke kæder)
- Der skal låses til sadelrum, når man går og nøglen lægges på plads
- Hestene skal på fold min. 5 timer om dagen
- Luftefolden/sygefolden er kun til midlertidig brug og skal ikke fungerer som fold, medmindre vejret ikke tillader hestene at komme på de store folde
- Hver enkelt har sit eget tilbehør til hestene – træktove mv
- Man overholder dyreværnsloven

Staldmøde

Vi afholder staldmøde ca. 1 gang om mdr. Dette for at få vendt evt ønsker eller problemstillinger.

Opsigelse

Opsigelsesfristen er 1 måned ved opsigelse sidste hverdag i en mdr. Dette gælder både udlejer og opstalder.

Forbrug på Dronninglund Hovedgaard

Man har hvert sit område inde i stalden, hvor det er muligt at opbevare hø og spåner.              

Foder

Man køber selv sit foder, som man kan opbevares i foderrummet, der aflåses efter brug.

HUSK - For meget og for lidt er skadeligt for hesten!

 

 

Kontakt os

Hovedgaarden 
Slotsgade 6 
DK-9330 Dronninglund 
Henriette Høgsbro eller Carl Christian Pedersen

+45 40 92 93 10/+45 40 50 93 10

slot@dronninglund-slot.dk

Staldansvarlig:                                                                                                            Henriette Høgsbro