Ridecenter

Reglement

- Åbningstider for ridehallen er fra kl. 8.00 - 22.00

- Ridning i hallen forudsætter at, man har gyldigt ridefacilitetskort. Ridefacilitetskort kan købes ved henvendelse til Henriette Høgsbro eller Carl Christian Pedersen. 

- Vær en god kammerat og vis hensyn til hinanden og tal pænt

- Der rides venstre mod venstre, når man passerer en modgående ekvipage

- Den mest erfarende rytter tager hensyn til den mindre erfarende rytter

- Alle ryttere skal ride med godkendt ridehjelm

- Når hesten taber en hestepære skal denne samles op og kommes i spanden dertil

- Man rydder altid op efter sig selv

- Af sikkerhedsmæssige grunde, skal der være en person over 18 år tilstede i hallen når der springes og generelt 2 personer tilstede ved springning

- Man forholder sig roligt i nærheden af hestene

- Vær god ved din hest - man rykker/flår og saver ikke hesten i munden

- Vær en god rytter og husk at man kun bruger pisken til almindelig og fornuftig korrektion af hjælperne for at hjælpe hesten - ikke for at straffe den

- Pas på din hest - man anvender ikke sporer eller spark uhæmmet

- Hesten føres altid i træktov eller anden hovedtøj

- Pas på dig selv - Ingen fastgører sig til hesten ved. eks at vikle træktov rundt om hånden eller livet

- Tilskurer ved ridebanen og ridehallen skal forholde sig roligt

- Opstaldere på Dronninglund Hovedgaard kan altid benytte ridehallen

- Der må ikke medbringes løse hunde

- Man slukker altid lyset, hvis man er den sidste der forlader hallen

 

Husk: et godt råd, er meget bedre end latterliggørelse ;)

 

Såfremt man udviser grov behandling af hesten eller af andre personer, vil man kunne blive bortvist fra Dronninglund Hovedgaard - uden mulighed for refusion af ridefacilitetskort.

Kontakt os

Staldansvarlig

Henriette Høgsbro

+45 40 92 93 10