jagtstue

Jagt

Hovedgaarden ligger centralt placeret i forhold til ejendommens 163 ha jord. 

Mod øst grænser gårdens jord op til Dronninglund Borgerforenings "Naturpark" - en skov på 26 ha og yderligere arealet omkring Øster Mølle søen, hvortil Hovedgaarden i foråret 2012 anlagde en grusbelagt sti og retablerede møllebækken som igen kan løbe frit ned over engen. 

Mod syd-øst grænser Hovedgaardens jord op til Dronninggård Skov også kaldet "Hestehaven", som har et areal på omkring 38 ha.

Mod syd afgrænses arealet af en tilløbsbæk til Geraa.

Mod vest af åbne landbrugsarealer og i det nord-vestlige hjørne befinder sig et 16 ha stort solfangerfelt som forsyner Dronninglund by med solvarme.

Mod nord er der landbrugsarealer og yderligere 4 km mod nord er "Storskov" et skovareal på omkring 800 ha.

 

Aktuelt udlejet. 

 

Login