jagtstue

Jagt på Hovedgaarden

Jagt på Hovedgaarden skal foregå forsvarligt og sikkert. Den gode jagtetik og respekten for vildtet og naturen og vores omgivelser er værdinormer i Hovedgaardens Jagtkonsortium. Hovedgaardens Jagtkonsortium består af en sammentømret flok af 8 medlemmer. Kammeratskab og jagten binder os sammen. Oplevelsen ved at gå i skoven eller på marken og se vildtet og mærke naturen uanset vejr og vind er den ultimativ oplevelse for os.

Login